Monday, July 11, 2011


PERNIAGAAN KEPADA PELANGGAN (B2C)

Laman web B2C adalah paling berguna bagi memasarkan barangan dan perkhidmatan apabila pelanggan perlukan  atau utamakan keselesaan pesanan atau kos pembelian yang lebih rendah.ia juga berguna apabila pembeli memerlukan maklumat berkenaan dengan ciri-ciri dan harga barangan dan perkhidmatan .walau bagaimanapun ,internate adalah kurang berguna bagi produk yang mesti disentuh atau diuji dahlu sebelum membelinya.

PELANGGAN DENGAN PELANGGAN (C2C)

Pelanggan dengan pelanggan C2C menunjukkan pelawat dalam talian semakian cekap dan kerap untuk menyebarkan maklumat berkenaan produk dan tidak lagi menggunakan barangan atau perkhidmatan sahaja.mereka menyertai kumpulan internate berkepentingan Uinternate interest group) untuk menyebar atau berkongsi maklumat berkaitan barangan atau perkhidmatan dengan barangan ata perkhidmatan dan pembekal.ini menjadikan C2C sebagai faktor pengarh penting bagi keputusan pembelian oleh pembeli.CERITA PANAS SAHAJA

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

RAKAN KONGSI